O kavárně

Projekt Tichá kavárna

Na jaře roku 2011 vznikl ve spolupráci organizací Tichý svět a Tichý svět – chráněná pracoviště projekt Tiché kavárny, první pražské kavárny s neslyšící obsluhou. Dne 11. listopadu 2011 byla Tichá kavárna slavnostně otevřena.

Kavárna představuje prostor, kde mohou neslyšící pracovat a ukázat svému okolí, že i v tak náročném oboru, jakým je pohostinství, se mohou dobře uplatnit. Kavárna slouží rovněž jako tréninkové prostředí a nabízí podporu studentům a absolventům odborných škol pro jejich profesní začátky.

Problematika pracovního uplatnění neslyšících v České republice je velmi aktuální téma. Ačkoliv nabídka studijních a učebních oborů pro neslyšící se oproti letům minulým značně rozrostla a zpestřila, přesto jen málo absolventů nachází uplatnění na otevřeném pracovním trhu. Konkrétním případem jsou neslyšící absolventi učebního oboru kuchař – číšník. Přestože jsou vybaveni profesní odborností a chutí pracovat, nedostává se jim na těchto pozicích uplatnění. Ve většině případů za to mohou předsudky většinové společnosti, strach z neznámého, především z komunikačních bariér a kulturní odlišnosti. Jedním z hlavních cílů Tiché kavárny bylo zajistit těmto absolventům prostor pro jejich pracovní realizaci v oboru (jak je tomu například ve Francii či Německu).

Za dobu své existence se Tichá kavárna stala příjemným místem pro setkávání obou světů – slyšících a neslyšících. Neslyšící si zde mohou objednat ve svém mateřském jazyce, tedy jazyce znakovém, potkat se s přáteli, aby se s nimi zastavili na „kus řeči“ nad šálkem dobré kávy. Slyšící veřejnosti zas kavárna nabízí útočiště před hlučným světem venku a přibližuje jim život neslyšících, jejich kulturu a znakový jazyk. Nahlédnutí do světa neslyšících jim přináší nové zkušenosti a zážitky.

Tichá kavárna nabízí také prostor neslyšícím i slyšícím umělcům, pořádají se zde výstavy, koncerty a jiné kulturní a vzdělávácí akce, některé tlumočené do znakového jazyka. Kulturní program kavárny můžete sledovat v sekci program.

Provoz Tiché kavárny je druhem sociálního podnikání, zisk z jejího provozu je použit výhradně k jejímu dalšímu rozvoji a podpoře služeb pro neslyšící.